• bk4
  • bk5
  • bk2
  • bk3
ล้อเหล็กรถเป็นชิ้นส่วนโลหะรูปทรงกระบอกซึ่งติดตั้งอยู่ตรงกลางของยางที่รองรับโครงยางด้านในเรียกอีกอย่างว่าขอบล้อ ขอบล้อ กระดิ่งยางดุมตามเส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง วิธีการขึ้นรูป วัสดุประเภทต่างๆขนาดฮับเป็นจริงเส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ เรามักจะได้ยินคนพูดว่าฮับ 15 นิ้ว ฮับ 16 นิ้วคำสั่งดังกล่าว ซึ่ง 15,16 นิ้วหมายถึงขนาดของฮับโดยทั่วไปในรถยนต์ ถ้าขนาดดุมล้อใหญ่และอัตราส่วนการแบนของยางสูง มันสามารถส่งผลต่อแรงดึงที่ดีมากต่อการมองเห็น และความเสถียรของการควบคุมรถก็จะเพิ่มขึ้นด้วย แต่แล้วก็มี ปัญหาเพิ่มเติมของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นมีหลายพารามิเตอร์หลักในการตัดเฉือนล้อ ในการประมวลผลต้องให้ความสนใจกับการควบคุมพารามิเตอร์ในช่วงที่เหมาะสม มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและประสิทธิภาพของล้อขอบเหล็ก.